Trung Quy Group nỗ lực góp phần giúp ngành dệt may tự chủ nguyên liệu