Dệt may Trung Quy “Vải thun hàng đầu cho xuất khẩu “