Đài truyền hình BRVT đưa tin về khẩu trang vải kháng khuẩn Trung Quy