Certificate

CERTIFICATE OF TRUNG QUY MASK AND AND ANTIBACTERIAL FABRIC

FDA LA ĐƯỢC NHẬP VÀO MỸ

Chứng nhận FDA –> Download 

CE LA ĐƯỢC NHẬP VÀO CHÂU ÂU 

Chứng nhận CE –> Download 

OEKO-TEX-2021

OEKO-TEX-2021 –> Download 

Chứng nhận Intertek

Chứng nhận Intertek –> Download  

Chứng nhận Intertek 

 

Intertek–> Download 

 

CERTIFICATE OF TRUNG QUY MASK AND AND ANTIBACTERIAL FABRIC

 

ANTIBACTERIAL FABRIC –> Download 

Kim loại nặng TA –> Download 

 

Hợp Quy TA –> Download 

Phiếu kết quả thử nghiệm–> Download 

Phiếu kết quả thử nghiệm–> Download 

 

Khẩu trang đạt chuẩn QD 870 Của Bộ Y Tế

Download Giấy chứng nhận đạt chuẩn BỘ Y TẾ Viêt Nam