Bản tin – VTV1: Long An hoàn tất đưa vào hoạt động nhà máy dệt nhuộm Trung Quy