Truyền hình Pháp Luật đưa tin Khẩu trang kháng khuẩn nano, kháng tiuv Trung Quy