Truyền hình Vĩnh Long đưa tin về khẩu trang kháng khuẩn Trung Quy